Volg hier de ontwikkelingen in en over Beesd

Samenwerken aan de toekomst van Beesd.
Inwonersavond donderdag 4 november om 19.30 uur, Klokhuis Beesd

Donderdagavond 4 november jl. is er een begin gemaakt met het verder uitwerken van de concept kernagenda van Beesd. Ruim 60 inwoners gingen met elkaar in gesprek over wat zij koesteren aan Beesd, waar de uitdagingen liggen en waar ze behoeften aan hebben.

Beesd zorgt met haar voorzieningen voor de omliggende dorpen, goed voor zo’n 8.500 inwoners. De inwoners van Beesd pleitte ook in de gemeente West Betuwe Beesd te blijven zien als tweede kern. Een greep uit de voorzieningen van Beesd: 1e lijn zorg (o.a. huisartsen, apotheek, thuiszorg en consultatiebureau) winkels, wonen en werk (o.a. drogistrij, supermarkt en slager) educatie en welzijn (o.a. Integraal Kindcentrum en ontmoetingscentrum Klokhuis)

In de gymzaal van het Klokhuis waren de thema’s over zeven tafels verdeeld. De thema’s zijn: openbare ruimte en groen; economie; voorzieningen; woningbouw; sport, cultuur, recreatie en ontspanning, veiligheid en verkeer en vervoer. Aanwezige hebben in samenspel en samenspraak met elkaar per thema een verdiepingsslag gemaakt. Prioriteit één blijft seniorenwoningen en betaalbare woningen voor de jeugd. De Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw is hierover in gesprek met de gemeente.

De volgende drie punten worden op korte termijn opgepakt:

  1. Communicatie tussen gemeente en inwoners
  2. Thema openbare ruimte en groen – Overlast fruitbomen in de Willem Alexnadersingel
  3. Thema veiligheid – Een AED, 24/7 voor de bebouwde kern van Beesd

Over de uitwerking van bovenstaande actiepunten en het oppakken van nieuwe actiepunten zult u worden geïnformeerd in onder andere de Dorpskrant, de nieuwsbrief en de facebook pagina van Beesd voor elkaar.

Bent u nieuwsgierig naar het resultaat van de inwonersavond? Wilt u meedenken en/of meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten op de kernagenda? Meld u aan bij een van onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Joanne Bredero
Beesd voor elkaar
joanne@beesdvoorelkaar.nl
Tel. nr. 06 – 52 06 51 73

Barry Ganzeman
Gemeente West Betuwe
barry.ganzeman@westbetuwe.nl  
Tel. nr. 06 – 20 44 95 18

Concept Kernagenda Beesd 

Wilt u meedenken en meepraten over onderwerpen die op de agenda staan of wilt nieuwe onderwerpen toevoegen. U bent van harte uitgenodigd om donderdagavond 4 november naar het Klokhuis te komen. De koffie en molenkoek staan om 19.30 klaar! Graag uw handen desinfecteren bij binnenkomst. Er kan gevraagd worden naar een coronapas. Blijf thuis als u milde klachten heeft en laat u testen.

BIDBOOK WEST BETUWE

In 2018 is het Bidbook West Betuwe opgesteld. Het Bidbook beschrijft per kern de ambities, dromen en afspraken. Inwoners, dorpsorganisaties, vrijwilligers, ondernemers, agrariërs en maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan het bidbook. Via ansichtkaarten, dorpswandelingen, dorpsgesprekken en thema-avonden maakten zij kenbaar wat zij koesteren aan hun omgeving, waar de uitdagingen liggen en waar zij behoefte aan hebben.
De belangrijkste aandachtspunten voor Beesd zijn geweest:

– Woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen
– Aandacht voor iedereen
– Aantrekkelijke vestiging locatie zijn voor bedrijven
– Een veilige en gezonde leefomgeving
– Wegens krimp het in stand houden van bundeling van voorzieningen, zoals sport, onderwijs, 1st lijn zorg, winkels etc. voor Beesd en omstreken
– Een oudervriendelijk Beesd
– Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten

KERNAGENDA’S WEST BETUWE

De kernagenda is een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe. Per dorpskern wordt een kernagenda opgesteld en deze kernagenda’s gaan over wonen, spelen, gezondheid, werken, voorzieningen, bouwen en verkeer en wat de inwoners hierin belangrijk vinden. In samenspel en samenspraak met onder andere medewerkers van de gemeente, inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen wordt bepaald wat een kern wil bereiken en welke onderwerpen prioriteit hebben. De agenda geeft antwoord op de vragen: Welke concrete resultaten willen we? Wie levert welke prestatie? Door dit gezamenlijk vast te stellen, beloven alle betrokkenen hun steentje bij te dragen. Twee keer per jaar wordt bepaald welke onderwerpen prioriteit krijgen welke onderwerpen zijn afgerond en welke nieuwe onderwerpen moeten worden toegevoegd. Gaandeweg wordt er ook getoetst. Hebben we bereikt wat we afgesproken hebben? Wat moeten we veranderen in de aanpak? Etc.

De kernagenda’s worden gebruikt door medewerkers, college van B&W en de gemeenteraad van West Betuwe als leidraad voor de toekomst van de gemeente.

SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST VAN BEESD

In juni 2020 zijn door de Gemeente West Betuwe gesprekken gestart met vertegenwoordigers van onder andere de Ondernemersvereniging Beesd, Voetbal Vereniging Beesd, Speeltuinvereniging Beesd, Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw, Protestantse Jeugd Beesd (PJB), Klokhuis Beesd en de gemeente West Betuwe over de uitvoering van de kernagenda voor Beesd. In de concept kernagenda staan de afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente. Dit zijn onderwerpen die de vertegenwoordigers belangrijk vinden, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert.

Woningbouw in Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd – oktober 2017

Uitnodiging Beesd in gesprek met de politieke partijen – oktober 2018

Presentatie Beesd in gesprek met de politieke partijen – oktober 2018

Verslag Beesd in gesprek met de politieke partijen – oktober 2018

Beesd voor elkaar formatiebrief – november 2018

Presentatie Samen bouwen in Beesd – april 2019

Presentatie woningbouw beeldvormende vergadering gemeenteraad West Betuwe – mei 2019