Beesd voor elkaar is een krachtenbundeling van inwoners, vrijwilligers – en professionele organisaties. Iedere organisatie behoudt haar eigen identiteit en organiseert haar eigen activiteiten, maar Beesd voor elkaar zorgt ervoor dat de deelnemers elkaar vinden, versterken en ondersteunen. De bewustwording van elkaars activiteiten en de samenwerking leidt tot motivatie voor de organisatie van tal van nieuwe initiatieven en activiteiten.

Doelstelling van Beesd voor elkaar is samen goede dingen doen voor Beesd:

Samenwerken aan een aantrekkelijke woonplaats en vestigingslocatie voor bedrijven

Samenwerken aan woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen

Samenwerken aan een mooie bundeling van voorzieningen, zoals sport, onderwijs, 1st lijn zorg, winkels etc. voor Beesd en omstreken

Samenwerken aan een oudervriendelijk Beesd

Samenwerken aan een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten

Samenwerken aan aandacht voor iedereen

Samenwerken aan een veilige en gezonde leefomgeving

Samenwerken aan een energieneutraal Beesd

Samenwerken aan een verbonden Beesd!