Beesd voor elkaar is een lokaal Gemeenschapszorg netwerk waarin inwoners, vrijwilligers- en professionele organisaties de krachten bundelen en gelijkwaardigheid samenwerken.

Doelstelling van Beesd voor elkaar is samen goede dingen doen voor Beesd.